Quran in Tamil - Quran Translation - Tafheem ul Quran     

Islamic Foundation Trust - Chennai

  அத்தியாயம் 92. அல்லைல்    | முன் |   வசனம்1-21 of 21    | பா   |     |  எழுத்துரு | இ-மெ 
وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰىۙ ﴿92:1﴾ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰىۙ ﴿92:2﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰٓىۙ ﴿92:3﴾ اِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتّٰىؕ ﴿92:4﴾ فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰى وَاتَّقٰىۙ ﴿92:5﴾ وَصَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰىۙ ﴿92:6﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡيُسۡرٰىؕ ﴿92:7﴾ وَاَمَّا مَنۡۢ بَخِلَ وَاسۡتَغۡنٰىۙ ﴿92:8﴾ وَكَذَّبَ بِالۡحُسۡنٰىۙ ﴿92:9﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡعُسۡرٰىؕ ﴿92:10﴾ وَمَا يُغۡنِىۡ عَنۡهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰىؕ ﴿92:11﴾ اِنَّ عَلَيۡنَا لَـلۡهُدٰىۖ ﴿92:12﴾ وَاِنَّ لَـنَا لَـلۡاٰخِرَةَ وَالۡاُوۡلٰى ﴿92:13﴾ فَاَنۡذَرۡتُكُمۡ نَارًا تَلَظّٰىۚ ﴿92:14﴾ لَا يَصۡلٰٮهَاۤ اِلَّا الۡاَشۡقَىۙ ﴿92:15﴾ الَّذِىۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰىؕ ﴿92:16﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الۡاَتۡقَىۙ ﴿92:17﴾ الَّذِىۡ يُؤۡتِىۡ مَالَهٗ يَتَزَكّٰىۚ ﴿92:18﴾ وَمَا لِاَحَدٍ عِنۡدَهٗ مِنۡ نِّعۡمَةٍ تُجۡزٰٓىۙ ﴿92:19﴾ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ الۡاَعۡلٰىۚ ﴿92:20﴾ وَلَسَوۡفَ يَرۡضٰى ﴿92:21﴾

92:1 இரவின் மீது சத்தியமாக, அது மூடி மறைத்துக் கொள்ளும்போது! 92:2 பகலின் மீது சத்தியமாக, அது ஒளிரும் போது! 92:3 மேலும், ஆணையும் பெண்ணையும் படைத்தவன் மீது சத்தியமாக! 92:4 உண்மையில் உங்களுடைய முயற்சிகள் பலதரப்பட்டவையாக இருக்கின்றன. 92:5 எனவே, எவர் (இறைவழியில்) பொருளை வழங்கினாரோ மேலும் (இறைவனுக்கு மாறு செய்வதிலிருந்து) விலகியிருந்தாரோ 92:6 மேலும், நன்மையை உண்மையென ஏற்றுக்கொண்டாரோ, 92:7 அவருக்கு இலகுவான வழியில் செல்வதற்கு நாம் வகை செய்வோம். 92:8 எவர் கஞ்சத்தனம் செய்கின்றாரோ மேலும் (தன் இறைவனைப்) பொருட்படுத்தாமல் நடந்தாரோ; 92:9 இன்னும் நன்மையைப் பொய்யென நிராகரித்தாரோ 92:10 அவருக்கு கடினமான வழியில் செல்வதற்கு நாம் வகை செய்வோம். 92:11 அவனுடைய செல்வம் அவன் அழிந்து விடும்போது அவனுக்கு என்ன பயன் அளிக்கப்போகின்றது? 92:12 திண்ணமாக, வழிகாட்டுவது எமது பொறுப்பேயாகும். 92:13 மேலும், உண்மையில் மறுமை மற்றும் இம்மை இரண்டும் நமக்கே உரியனவாகும். 92:14 எனவே, கொழுந்துவிட்டெரியும் நெருப்பைக் குறித்து உங்களை நான் எச்சரிக்கை செய்துவிட்டேன். 92:15 ஆனால், அதில் யாரும் எரிந்துபோக மாட்டார்கள், பெரும் துர்ப்பாக்கியவானைத் தவிர! 92:16 அவர்கள் பொய்யென மறுத்தார்கள், புறக்கணித்தார்கள். 92:17 மேலும், அதனைவிட்டுத் தொலைவில் வைக்கப்படுவார், மிகுந்த இறையச்சம் உடையவர். 92:18 அவரோ தூய நிலை அடையும் பொருட்டு தம் செல்வத்தை வழங்குகின்றார் 92:19 கைமாறு செய்யும் அளவுக்கு எவருக்கும் அவர் நன்றிக்கடன் படவில்லை. 92:20 ஆனாலும், அவர் உயர்வுமிக்க தம் இறைவனின் திருப்தியைப் பெறுவதற்காகவே இதைச் செய்கின்றார். 92:21 மேலும், (அவரைக் குறித்து) அவசியம் அவன் திருப்தியடைவான்.

  அத்தியாயம் 92. அல்லைல்   |  முன்  |     வசனம் 1-21 of 21    |  பா    |  இ-மெயில்

       
 About

Close X 

 
 1. அல்ஃபாத்திஹா
 2. அல்பகறா
 3. ஆலுஇம்ரான்
 4. அன்னிஸா
 5. அல்மாயிதா
 6. அல்அன்ஆம்
 7. அல்அஃராஃப்
 8. அல்அன்ஃபால்
 9. அத்தவ்பா
 10. யூனுஸ்
 11. ஹூத்
 12. யூஸஃப்
 13. அர்ரஃத்
 14. இப்ராஹீம்
 15. அல்ஹிஜ்ர்
 16. அந்நஹ்ல்
 17. பனூ இஸ்ராயீல்
 18. அல் கஹ்ஃபு
 19. மர்யம்
 20. தாஹா
 21. அல் அன்பியா
 22. அல்ஹஜ்
 23. அல்முஃமினூன்
 24. அந்நூர்
 25. அல் ஃபுர்கான்
 26. அஷ்ஷூஅரா
 27. அந்நம்ல்
 28. அல்கஸஸ்
 29. அல்அன்கபூத்
 30. அர் ரூம்
 31. லுக்மான்
 32. அஸ்ஸஜ்தா
 33. அல்அஹ்ஸாப்
 34. ஸபா
 35. ஃபாத்திர்
 36. யாஸீன்
 37. அஸ்ஸாஃப்ஃபாத்
 38. ஸாத்
 39. அஸ்ஸூமர்
 40. அல்முஃமின்
 41. ஹாமீம் ஸஜ்தா
 42. அஷ்ஷூறா
 43. அஸ்ஸூக்ருஃப்
 44. அத்துகான்
 45. அல் ஜாஸியா
 46. அல்அஹ்காஃப்
 47. முஹம்மத்
 48. அல் ஃபத்ஹ்
 49. அல்ஹுஜுராத்
 50. காஃப்
 51. அஸ்ஸாரியாத்
 52. அத்தூர்
 53. அந்நஜ்ம்
 54. அல்கமர்
 55. அர்ரஹ்மான்
 56. அல்வாகிஆ
 57. அல்ஹதீத்
 58. அல்முஜாதலா
 59. அல்ஹஷ்ர்
 60. அல்மும்தஹினா
 61. அஸ்ஸஃப்
 62. அல்ஜுமுஆ
 63. அல்முனாஃபிஃகூன்
 64. அத்தகாபுன்
 65. அத்தலாஃக்
 66. அத்தஹ்ரீம்
 67. அல்முல்க்
 68. அல்கலம்
 69. அல்ஹாக்கா
 70. அல்மஆரிஜ்
 71. நூஹ்
 72. அல்ஜின்னு
 73. அல்முஸ்ஸம்மில்
 74. அல்முத்தஸ்ஸிர்
 75. அல்கியாமா
 76. அத்தஹ்ர்
 77. அல்முர்ஸலாத்
 78. அந்நபா
 79. அந்நாஸிஆத்
 80. அபஸ
 81. அத்தக்வீர்
 82. அல்இன்ஃபிதார்
 83. அல்முத்தஃப்ஃபிஃபீன்
 84. அல்இன்ஷிகாக்
 85. அல்புரூஜ்
 86. அத்தாரிக்
 87. அல்அஃலா
 88. அல்காஷியா
 89. அல்ஃபஜ்ர்
 90. அல்பலத்
 91. அஷ்ஷம்ஸ்
 92. அல்லைல்
 93. அள்ளுஹா
 94. அலம் நஷ்ரஹ்
 95. அத்தீன்
 96. அல்அலக்
 97. அல்கத்ர்
 98. அல்பய்யினா
 99. அஸ்ஸில்ஸால்
 100. அல்ஆதியாத்
 101. அல்காரிஆ
 102. அத்தகாஸுர்
 103. அல்அஸ்ர்
 104. அல்ஹுமஸா
 105. அல்ஃபீல்
 106. குறைஷ்
 107. அல்மாஊன்
 108. அல்கவ்ஸர்
 109. அல்காஃபிரூன்
 110. அந் நஸ்ர்
 111. அல்லஹப்
 112. அல்இக்லாஸ்
 113. அல்ஃபலக்
 114. அந்நாஸ்
 1-21