Quran in Tamil - Quran Translation - Tafheem ul Quran     

Islamic Foundation Trust - Chennai

  அத்தியாயம் 86. அத்தாரிக்    | முன் |   வசனம்1-17 of 17    | பா   |     |  எழுத்துரு | இ-மெ 
وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِۙ ﴿86:1﴾ وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الطَّارِقُۙ ﴿86:2﴾ النَّجۡمُ الثَّاقِبُۙ ﴿86:3﴾ اِنۡ كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌؕ ﴿86:4﴾ فَلۡيَنۡظُرِ الۡاِنۡسَانُ مِمَّ خُلِقَؕ ﴿86:5﴾ خُلِقَ مِنۡ مَّآءٍ دَافِقٍۙ ﴿86:6﴾ يَّخۡرُجُ مِنۡۢ بَيۡنِ الصُّلۡبِ وَالتَّرَآٮِٕبِؕ ﴿86:7﴾ اِنَّهٗ عَلٰى رَجۡعِهٖ لَقَادِرٌؕ ﴿86:8﴾ يَوۡمَ تُبۡلَى السَّرَآٮِٕرُۙ ﴿86:9﴾ فَمَا لَهٗ مِنۡ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍؕ ﴿86:10﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجۡعِۙ ﴿86:11﴾ وَالۡاَرۡضِ ذَاتِ الصَّدۡعِۙ ﴿86:12﴾ اِنَّهٗ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌۙ ﴿86:13﴾ وَّمَا هُوَ بِالۡهَزۡلِؕ ﴿86:14﴾ اِنَّهُمۡ يَكِيۡدُوۡنَ كَيۡدًا ۙ ﴿86:15﴾ وَّاَكِيۡدُ كَيۡدًا ۚۖ ﴿86:16﴾ فَمَهِّلِ الۡكٰفِرِيۡنَ اَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدًا ﴿86:17﴾

86:1 வானத்தின் மீது சத்தியமாக! மேலும், இரவில் தோன்றக்கூடியதன் மீதும் சத்தியமாக! 86:2 இரவில் தோன்றக்கூடியது எது என்று உமக்குத் தெரியுமா, என்ன? 86:3 அது ஓர் ஒளிரும் தாரகை. 86:4 பாதுகாப்பாளன் இல்லாத எந்த ஓர் உயிருமில்லை. 86:5 பிறகு, மனிதன் தான் எப்பொருளிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான் என்பதையாவது சற்று கவனித்துப் பார்க்கட்டுமே! 86:6 பீறிட்டுப் பாயும் நீரிலிருந்து படைக்கப்பட்டுள்ளான்! 86:7 அது, முதுகெலும்புக்கும், நெஞ்செலும்புக்கும் இடையிலிருந்து வெளியாகின்றது. 86:8 திண்ணமாக, அவன் (அந்தப் படைப்பாளன்) மீண்டும் அவனைப் படைப்பதற்கு ஆற்றலுள்ளவனாக இருக்கின்றான். 86:9 எந்நாளில் மறைவான இரகசியங்கள் சோதனை இடப்படுமோ அந்நாளில் 86:10 மனிதனிடம் எந்த சுய வலிமையும் இராது; அவனுக்குத் துணை புரிபவர் எவரும் இருக்கமாட்டார். 86:11 மழையைப் பொழிகின்ற வானத்தின் மீது சத்தியமாக! 86:12 மேலும் (தாவரங்கள் முளைக்கின்ற போது) பிளந்துவிடுகின்ற பூமியின் மீது சத்தியமாக! 86:13 திண்ணமாக, இது தீர்க்கமான சொல்லே 86:14 தவிர கேலியோ விளையாட்டோ அல்ல! 86:15 (மக்காவின் இறைநிராகரிப்பாளர்களான) இவர்கள் சில சூழ்ச்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். 86:16 நானும் ஒரு சூழ்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். 86:17 எனவே (நபியே!) விட்டுவிடுவீராக, இந்நிராகரிப்பாளர்களை! சொற்ப காலம் (அவர்களுடைய நிலையிலே) அவர்களை விட்டுவிடுவீராக!

  அத்தியாயம் 86. அத்தாரிக்   |  முன்  |     வசனம் 1-17 of 17    |  பா    |  இ-மெயில்

       
 About

Close X 

 
 1. அல்ஃபாத்திஹா
 2. அல்பகறா
 3. ஆலுஇம்ரான்
 4. அன்னிஸா
 5. அல்மாயிதா
 6. அல்அன்ஆம்
 7. அல்அஃராஃப்
 8. அல்அன்ஃபால்
 9. அத்தவ்பா
 10. யூனுஸ்
 11. ஹூத்
 12. யூஸஃப்
 13. அர்ரஃத்
 14. இப்ராஹீம்
 15. அல்ஹிஜ்ர்
 16. அந்நஹ்ல்
 17. பனூ இஸ்ராயீல்
 18. அல் கஹ்ஃபு
 19. மர்யம்
 20. தாஹா
 21. அல் அன்பியா
 22. அல்ஹஜ்
 23. அல்முஃமினூன்
 24. அந்நூர்
 25. அல் ஃபுர்கான்
 26. அஷ்ஷூஅரா
 27. அந்நம்ல்
 28. அல்கஸஸ்
 29. அல்அன்கபூத்
 30. அர் ரூம்
 31. லுக்மான்
 32. அஸ்ஸஜ்தா
 33. அல்அஹ்ஸாப்
 34. ஸபா
 35. ஃபாத்திர்
 36. யாஸீன்
 37. அஸ்ஸாஃப்ஃபாத்
 38. ஸாத்
 39. அஸ்ஸூமர்
 40. அல்முஃமின்
 41. ஹாமீம் ஸஜ்தா
 42. அஷ்ஷூறா
 43. அஸ்ஸூக்ருஃப்
 44. அத்துகான்
 45. அல் ஜாஸியா
 46. அல்அஹ்காஃப்
 47. முஹம்மத்
 48. அல் ஃபத்ஹ்
 49. அல்ஹுஜுராத்
 50. காஃப்
 51. அஸ்ஸாரியாத்
 52. அத்தூர்
 53. அந்நஜ்ம்
 54. அல்கமர்
 55. அர்ரஹ்மான்
 56. அல்வாகிஆ
 57. அல்ஹதீத்
 58. அல்முஜாதலா
 59. அல்ஹஷ்ர்
 60. அல்மும்தஹினா
 61. அஸ்ஸஃப்
 62. அல்ஜுமுஆ
 63. அல்முனாஃபிஃகூன்
 64. அத்தகாபுன்
 65. அத்தலாஃக்
 66. அத்தஹ்ரீம்
 67. அல்முல்க்
 68. அல்கலம்
 69. அல்ஹாக்கா
 70. அல்மஆரிஜ்
 71. நூஹ்
 72. அல்ஜின்னு
 73. அல்முஸ்ஸம்மில்
 74. அல்முத்தஸ்ஸிர்
 75. அல்கியாமா
 76. அத்தஹ்ர்
 77. அல்முர்ஸலாத்
 78. அந்நபா
 79. அந்நாஸிஆத்
 80. அபஸ
 81. அத்தக்வீர்
 82. அல்இன்ஃபிதார்
 83. அல்முத்தஃப்ஃபிஃபீன்
 84. அல்இன்ஷிகாக்
 85. அல்புரூஜ்
 86. அத்தாரிக்
 87. அல்அஃலா
 88. அல்காஷியா
 89. அல்ஃபஜ்ர்
 90. அல்பலத்
 91. அஷ்ஷம்ஸ்
 92. அல்லைல்
 93. அள்ளுஹா
 94. அலம் நஷ்ரஹ்
 95. அத்தீன்
 96. அல்அலக்
 97. அல்கத்ர்
 98. அல்பய்யினா
 99. அஸ்ஸில்ஸால்
 100. அல்ஆதியாத்
 101. அல்காரிஆ
 102. அத்தகாஸுர்
 103. அல்அஸ்ர்
 104. அல்ஹுமஸா
 105. அல்ஃபீல்
 106. குறைஷ்
 107. அல்மாஊன்
 108. அல்கவ்ஸர்
 109. அல்காஃபிரூன்
 110. அந் நஸ்ர்
 111. அல்லஹப்
 112. அல்இக்லாஸ்
 113. அல்ஃபலக்
 114. அந்நாஸ்
 1-17